Reklama VGTU

Kviečiame Jūsų įmonę reklamuotis mūsų universitete. Akivaizdus reklamos mūsų universitete privalumas – palanki kaina bei puikiai prieinama pageidaujama auditorija.

Studentų atstovybė rūpinasi studentų akademinių ir pilietinių teisių gynimu, taip pat kiekvienais metais organizuoja įvairius švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius, sportinius renginius. Siūlome tapti šių renginių rėmėjais.

Kontaktiniai asmenys:

VGTU SA VVF Rinkodaros komiteto koordinatorė – Birutė Versockytė

Tel. nr.: +370 (628) 32 277

El. paštas: birute.versockyte@stud.vgtu.lt

VGTU SA Rinkodaros komiteto vadovas – Lukas Makšimas

Tel. nr. +37061459494

El. paštas: rinkodara@vgtusa.lt